Byrån har under nästan 30 år handlagt mer än 1000 arvsrättsliga ärenden. I ca 400 fall har juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå AB haft förordnanden från tingsrätter som boutredningsman eller skiftesman. Många av våra ärenden har haft anknytning till något annat land, såsom Finland, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Holland, Schweiz, Österrike, Grekland, Serbien, Ungern, Kroatien, Israel, Ukraina, USA, Kanada, Chile, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Thailand, Australien, Turkiet, Irak, Dubai, Egypten, Marocko, Sydafrika och Zambia.

Advokatsamfundet har 2018 anlitat Yusuf och L. Hedström för att utarbeta utkast till remissvar avseende såväl barnäktenskap som kompletterande svensk lagstiftning avseende EU:s bodelningsförordning.

Justitieministern har förordnat Bergquist som expert i utredningarna om internationell arvsrätt (SOU 2014:25) och om barnäktenskap (SOU 2017:96).

Advokatsamfundet har anlitat Bergquist, Yusuf och Hedström för att utarbeta utkast till remissvar på såväl EU-utredningar som svenska utredningar om internationell arvs- och bodelningsrätt.

EU-kommissionen har 2005 – 2008 anlitat Bergquist som expert på internationell arvsrätt och 2008 - 2010 som expert på internationell bodelningsrätt.

Bergquist har varit talare vid internationella seminarier om EU:s arvsförordning i Bryssel, Cambridge, Trier och Bratislava.

Utrikesdepartementet liksom utländska ambassader i Sverige och svenska ambassader i utlandet rekommenderar ofta Bergquist & Partners Advokatbyrå AB i internationella arvsfrågor.

Stockholms tingsrätt förordnar ofta juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå AB som boutredningsmän i internationella arvsmål.

Uppsala universitet, Kammarkollegiet, Lantmäteriet och Skatteverket har haft Bergquist som gästföreläsare om internationella arvsfrågor

Mer om:
  • Internationell arvsrätt
  • Internationell arvsskatterätt