Byrån har under nästan 30 år handlagt mer än 1000 arvsrättsliga ärenden. I ca 400 fall har juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå AB haft förordnanden från tingsrätter som boutredningsman eller skiftesman. Många av våra ärenden har haft anknytning till något annat land, såsom Finland, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Holland, Schweiz, Österrike, Grekland, Serbien, Ungern, Kroatien, Israel, Ukraina, USA, Kanada, Chile, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Thailand, Australien, Turkiet, Irak, Dubai, Egypten, Marocko, Sydafrika och Zambia.

Justitieministern har förordnat Bergquist som expert i utredningarna om internationell arvsrätt (SOU 2014:25) och om barnäktenskap (SOU 2017:96), samt Melén i utredningen om internationell bodelningsrätt (SOU 2017:90).

Advokatsamfundet har anlitat Bergquist, Melén och Hedström för att utarbeta utkast till remissvar på såväl EU-utredningar som svenska utredningar om internationell arvs- och bodelningsrätt.

Justitieministern har 2012-11-07 förordnat bl a advokat Bergquist som expert i den statliga utredningen om arvsfrågor i internationella situationer.

EU-kommissionen har 2005 – 2008 anlitat Bergquist som expert på internationell arvsrätt och 2008 - 2010 som expert på internationell bodelningsrätt.

Bergquist har varit talare vid internationella seminarier om EU:s arvsförordning i Bryssel, Cambridge, Trier och Bratislava.

Vid University of Cambridge har Bergquist hållit inledningsföreläsningen vid en internationell paneldebatt om "Unification of Family Law in Europe".

Utrikesdepartementet liksom utländska ambassader i Sverige och svenska ambassader i utlandet rekommenderar ofta Bergquist & Partners Advokatbyrå AB i internationella arvsfrågor.

Stockholms tingsrätt förordnar ofta juristerna på Bergquist & Partners Advokatbyrå AB som boutredningsmän i internationella arvsmål.

Uppsala universitet, Kammarkollegiet, Lantmäteriet och Skatteverket har haft Bergquist som gästföreläsare om internationella arvsfrågor

Sveriges Advokatsamfund har vid flera tillfällen anlitat advokaterna Bergquist och Melén för att utarbeta utkast till samfundets remissvar i frågor avseende internationell arvs- och bodelningsrätt.

Mer om:
  • Internationell arvsrätt
  • Internationell arvsskatterätt